Encounter Africa

MARK REIS, THE GAZETTEIda Kenney of Boston poses for a photo on an elephant sculpture Wednesday, April 24, 2013, at the Cheyenne Mountain Zoo's new "Encounter Africa" exhibit . Photo by Mark Reis, The Gazettey
Advertisement